Revox A77 bandrecorder Vintage Audio Repair

Band loopt!

Tapedecks en bandrecorders

De termen tapedeck en bandrecorder worden nog wel eens door elkaar gebruikt. Strikt genomen onderscheid de bandrecorder zich van het tapedeck door de aanwezigheid van een of twee eindversterkers. Op een bandrecorder kunnen dus rechtstreeks speaker(s) aangesloten worden zonder dat een externe versterker nodig is. Vaak beschikt een bandrecorder daarnaast wel over een line uitgang waarop een externe versterker aan te sluiten is. 

In sommige gevallen zijn er ook luidsprekers in de bandrecorder ingebouwd.

Doorgaans zijn bandrecorders, ondanks de aanwezigheid van een ingebouwde eindversterkers, eenvoudiger van opzet dan tapedecks. Bandrecorders worden vaak gebruikt voor situaties waarbij niet gestreefd wordt naar de hoogst haalbare geluidskwaliteit maar waarbij gebruiksgemak in een minimale setup wenselijk is. 

Tapedecks bevatten vaak meer features en een degelijker loopwerk waardoor de hoogst haalbare kwaliteit geleverd kan worden. 

Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen. De Revox A77 was zowel leverbaar als bandrecorder en als tapedeck. In de bandrecorder uitvoering was het zelfs mogelijk om voor een behuizing te kiezen waarin maar liefst 4 monitor speakers gemonteerd zaten. De gedachte hierachter was dat de bandrecorder in het veld gebruikt kon worden om opnames rechtstreeks te kunnen beluisteren maar met een druk op de knop ook de interne eindversterkers uit kon schakelen en de recorder aan een hoogwaardig hifi versterker kan aansluiten.

Revox A77mkII uitgevoerd als bandrecorder gemonteerd in koffer met 4 monitor speakers.

Revox A77mkII uitgevoerd als bandrecorder, gemonteerd in koffer met 4 monitor speakers.