Radford SC 22 before

adadawd

  • Alle elco’s zijn vervangen.
  • Alle condensatoren zijn vervangen
  • De twee transistoren in de phono stage zijn vervangen door nieuwe, ruisarme types
  • De weerstanden zijn gecheckt maar zoals gebruikelijk bij dit type weerstand was er niet een die een afwijking had die groter was dan de gebruikelijke 10%!
  • Alle potmeters en schakelaars zijn gereinigd

05-06-2017

  • Tube preamplifier with solid stage phono front end
  • 4x ECC83 tube
  • Power supply not included, got it’s power from the power amplifier